Een ander Europa voor een andere mondialisering

Acties in Belgie in het najaar van 2001

Van juli tot december 2001 is Belgie voorzitter van de Europese Unie.

D14 groepeert in Belgie vele organisaties die protesteren tegen een Europa van het kapitaal, dus de opbouw van Europa volgt het dictaat van de markt en van de managers. Onder druk van de ondernemers en hun Europese samenwerkingsverbanden (UNICE en de Europese Ronde Tafel van industriŽlen) worden sociale verworvenheden afgebroken en neemt de armoede in de Europese Unie toe.

Naast het samenwerkingsverband D14 zullen ook de grote vakbonden in Belgie allerlei acties organiseren.

  • Op 19 oktober wordt in Gent een demonstratie gehouden bij de informele top van regeringsleiders. De demonstratie begin bij het Sint Pietersstation, aanvang 10.00 uur. Om 19.00 uur is er een manifestatie in de Bibliotheek Zuid.
  • Vakbonden aangesloten bij het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) waaronder de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) zullen op 13 december demonstreren in Brussel.
  • Op dinsdag 11 en woensdag 12 december wordt in Brussel door de Euromarsen de Assemblee van Uitgeslotenen georganiseerd waar vertegenwoordigers van migrantengroepen, vakbonden, vrouwengroepen en werklozen zullen discussieren over acties voor een Europees sociaal minimum en een gemeenschappelijke eis om precaire (onzekere) arbeid tegen te gaan.
  • Op 13 december demonstreren de grote Europese vakbonden en op 14 december organiseert het samenwerkingsverband D14 een grote demonstratie. Ook op 15 december zijn er in Brussel allerlei activiteiten; straattheater, debatten en feesten.
  • Studenten uit Dortmund hebben opgeroepen tot een studenten en scholierenstaking in de Europese landen van 10 tot 14 december.

In Nederland wordt door verschillende samenwerkingsverbanden opgeroepen aan de acties in Belgie mee te doen. Ook in Nederland is een D14 platform opgericht - »D14 voor een ander Europa« - dat bussen naar Brussel organiseert. Mensen die vanuit Nederland willen deelnemen aan de assemblee van uitgeslotenen of de demonstraties op 13 en/of 14 december kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de Euromarsen of bij het secretariaat van D14.

voet

 

 

Homepage

Euromarsen

E-Mail Webmaster