Commissie tewerkstellingspolitiek

In deze commissie discussiŽren we over de tewerkstellingspolitiek van de Europese Unie: hoe zij ons leven verandert, en hoe we er weerstand aan kunnen bieden.

We zouden kunnen vertrekken van de documenten zelf van de Europese Unie, en meer bepaald van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid aangenomen op 15 juni 2001, die zullen worden voorgelegd aan de Top van Laken.

Om dit document te vinden op internet ga je naar
http://ue.eu.int/
daar naar Raad van de Europese Unie
dan economische en monetaire zaken
(of je ga naar http://ue.eu.int/emu/nl/index.htm)
dan globale richtsnoeren voor het economisch beleid
dan globale richtsnoeren voor het economisch beleid 6/2001.
Daar vind je de laatste voorstellen per land, inbegrepen het jou land.

In de discussie willen we nagaan hoe deze richtsnoeren het tewerkstellingsbeleid van de verschillende regeringen beÔnvloed, en hoe dit veranderingen te weeg brengt in ons leven van elke dag.

Maar we willen vooral discussiŽren over verzet.

De sociale bewegingen en de vakbonden hebben al heel wat ideeŽn ontwikkeld voor verzet tegen tijdelijke arbeid, interim-contracten en nepstatuten: syndicale controle, sociaal overleg, opleggen van betere sociale voorwaarden,Ö

Maar hoe vermijden dat we zo op den duur aan sociale begeleiding gaan doen van de »modernisering van de arbeidsmarkt«.

En hoe verzet verbinden met echte alternatieven, zoals een algemene vermindering van de arbeidsduur en investeringen in sociale noden.

voet

 

 

Begin

Homepage

Euromarsen

E-Mail Webmaster