Euromarsen
tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

 Euromarsen Nederland Archief Wat doet het Komitee Euromarsen? Geschiedenis van de Euromarsen Homepage

Wat doet het Komitee Euromarsen?

 

In Europa heeft het probleem van armoede en werkloosheid een grote omvang. 20 miljoen Europeanen zijn officieel werkloos. 50 miljoen Europenanen leven beneden de armoedegrens, dwz zij hebben in hun land onvoldoende inkomsten om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien. Het Komitee Euromarsen tegen Werkloosheid, Armoede en Sociale Uitsluiting werd in 1996 opgericht om een rechtvaardig sociaal zekerheidsstelsel en een rechtvaardige verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in de landen van de Europese Unie te na te streven, zodat alle in Europa woonachtige burgers een leefbaar inkomen en een menswaardig bestaan hebben. Het is een Europees netwerk van belangenorganisaties van migranten, uitkeringsgerechtigden, daklozenorganisaties, vrouwenorganisaties en vakbondsgroepen.

Resultaten en akties

De akties van de Euromarsen hebben er mede toe geleid, dat het vraagstuk van armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid op de Europese agenda werden geplaatst en dat in het verdrag van Amsterdam voor het eerst in de geschiedenis van de Europese samenwerking een afzonderlijke paragraaf werd gewijd aan het noodzakelijke werkgelegenheidsbeleid. Ook daarna stonden de vraagstukken van een sociaal Europa en de werkgelegenheid op de agenda. Na de demonstratie in Amsterdam hebben wij in Nederland verschillende discussieavonden georganiseerd en hebben op verschillende plaatsen in Europa akties, bijeenkomsten en vergaderingen plaatsgevonden. In januari 1999 is in Nederland de stichting voor een sociaal Europa opgericht, om in ons land de continuiteit van de werkzaamheden te waarborgen.

Het komitee Euromarsen stelt zich ten doel, dat zoveel mogelijk mensen in ons land en daarbuiten deelnemen aan de discussies, en dat ook de stem van de mensen met een minimuminkomen, daklozen en andere achtergestelden wordt gehoord.

 
 

 

Begin

voor het laatst bijgewerkt op 08.01.04
E-Mail Webmaster