Voor een ander Europa

Het »Nederlands Comité D14, voor een ander Europa« roept iedereen op om op 14 december in Brussel te demonstreren tijdens de Eurotop om de regeringsleiders duidelijk te maken dat wij een ander Europa willen. Een rechtvaardig, solidair, vreedzaam en democratisch Europa.

BelgiŽ is momenteel voorzitter van de Europese Unie en traditiegetrouw wordt het voorzitterschap afgesloten met een Europese conferentie waar het beleid verder wordt uitgestippeld en bestendigd. Op vrijdag 14 december begint deze Eurotop waar onder andere het Europees leger, de uitbreiding naar het oosten en een Europese grondwet op de agenda staan.

Het »Nederlands Comité D14, voor een ander Europa« heeft een basistekst opgesteld voor de Nederlandse mobilisatie naar Brussel. Wij vragen elke organisatie om de tekst mede te ondertekenen.

Homepage

Euromarsen

VOOR EEN ANDER EUROPA

Dit Europa willen we niet.

Wij willen geen Unie in dienst van het kapitaal, maar een rechtvaardig, solidair en democratisch Europa. Een Europa dat tegemoet komt aan de sociale behoeften van iedereen, zonder discriminatie. Een Europa van de gewone mensen. Een Europa dat solidair is met de strijd van de bewegingen die zich overal ter wereld verzetten tegen de macht van de markt en de multinationals.

Voor een sociaal Europa
Het Europa van nu is allesbehalve sociaal. Winst en concurrentie met de VS en Japan gaan boven alles. De recepten zijn bekend: afbraak van onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid, privatisering, ontslagen, flexibiliteit, nacht- en weekendwerk en bedreigingen voor de pensioenen. De gevolgen: een toenemende kloof tussen rijk en arm, milieuvervuiling, verslechterende arbeidsomstandigheden en steeds meer mensen met een bestaansminimum.

Voor een vreedzaam Europa
Het Europese beleid is niet vreedzaam, maar een bedreiging voor de vrede in de wereld. Om de belangen wereldwijd te verdedigen wordt een offensief interventieleger op de been gebracht. De EU trad al eerder op in Irak en JoegoslaviŽ. Afrika, de Balkan, Centraal-Azie en het Midden-Oosten worden steeds vaker genoemd als actieterreinen voor de toekomst. De vorming van een Europees economisch machtsblok verhoogt de spanning met de andere bestaande machtsblokken.

Voor een democratisch Europa
De Europese Unie is niet democratisch, maar repressief. De meeste beslissingen worden genomen achter gesloten deuren. Het Europarlement is zo goed als machteloos. Tienduizend lobbyisten van multinationals oefenen hun invloed uit op de Europese instanties. Waar blijft de stem van de gewone burger? Ondertussen wordt de repressie opgevoerd: meer camera's, meer politieagenten, verbod op betogingen en steeds harder optreden tegen demonstranten. Tegelijkertijd worden immigranten en vluchtelingen door dit Fort Europa letterlijk buitengesloten.

Het verzet groeit
Geconfronteerd met al deze problemen komen steeds meer mensen - jongeren, studenten, arbeiders, ambtenaren en vele anderen - in verzet. Ook protest tegen genetisch gemodificeerd voedsel en tegen klimaatsverandering neemt toe. Iedereen die 'zonder' zit: zonder werk, zonder papieren of zonder onderdak, wil een einde maken aan de onzekerheid die de EU veroorzaakt. Seattle, Davos, Praag, Porto Alegre, Nice, Götenburg, Genua, Brussel en Amsterdam. Laten we de strijd globaliseren.

Het Nederlands Comite D14, voor een ander Europa wordt momenteel al ondersteund door: Amsterdam Anders/ De Groenen, Anti-Oorlogscomité Leiden, ASEED Europe, Attac Nederland, Bijstandsbond, Engage! Tactical Media, Euromarsen, Internationale Socialisten, Internationaal Verzet, Nederland Bekent Kleur, Offensief, Prime, Socialistiese Arbeiderspartij (SAP), Socialistische Partij, Solidariteit- blad voor een strijdbare vakbeweging, Speerpunt, Vrede en Socialisme.

D14 NL zal bussen organiseren voor iedereen die in december in Brussel wil demonstreren. Voor meer informatie over het vervoer, over D14 NL of over de activiteiten die in Brussel plaatsvinden kan je contact opnemen met ons via 020 - 6897555 (T), 020 - 618 56 91 (F) of per mail: d14_nl@yahoo.nl

Het Belgische organisatiecomité D14 heeft ook een website waar alle informatie over de activiteiten zijn terug te vinden: www.d14.be

voet

 

 

Begin

Homepage

Euromarsen

E-Mail Webmaster