Lets Woudrichem

Waar je vroeger uit liefdadigheid aan een asielzoeker je oude fiets cadeau deed, ruil je die nu in de gemeente Woudrichem tegen 100 druppels. De asielzoeker schrijft een cheque uit van 100 druppels, die hij bijeen spaart door bijvoorbeeld 10 maal voor weer andere inwoners van de stad de auto te wassen. De eerste eigenares van de fiets beschikt nu over 100 druppels die zij kan besteden aan diensten of producten van andere asielzoekers, zoals lekkere hapjes, een leuk nieuw kapsel, het maaien van het gras, boodschappen doen, of de reparatie van een brommer.

In Woudrichem heeft vorig jaar een groep bewoners het initiatief genomen om het contact tussen de asielzoe-kers uit het daar gevestigde AZC en de omwo-nende - overwegend - autochtone bevol-king op gang te helpen. »Ontmoetingen mogelijk maken en kansen creŽren«, zo luidt het motto. En anders dan de enkele daad van goedbedoelde liefdadig-heid genereert een transactie via het Lets- (of in dit geval: druppel-)systeem zo al zestien transacties. Zestien kansen op interactie tussen mensen met een verschillen-de achtergrond, taal en cultuur.

De Lets-groep in Woudrichem wil met het druppel-systeem directe, zinvolle en humane contacten tussen asielzoe-kers en de Woudrichemse bevolking bevorderen. De initiatiefnemers keren zich daarmee tegen het overheidsbeleid dat, uit een zelf opgeroepen angst voor een »aanzuigende werking«, een zo inhumaan mogelijk asielregime voorschrijft. Een beleid dat alle vluchtelingen die in de procedure zitten zinvolle activiteiten en contacten, arbeid, onderwijs en integratie-mogelijk-heden met de lokale bevolking in Nederland onthoudt.

LETS-Circle Woudrichem

LETS-Huis
Kerkstraat 17
4285 BA Woudrichem
Tel: 0183 - 661680
Secretariaat: 0183 - 302651

Met steun van de lokale overheid, de provincie, kerken en particuliere fondsen zijn bovendien middelen bijeengebracht voor de inrichting van een Lets-huis. Een trefcentrum waar goederen en diensten geruild worden. Op 28 april j.l. werd dit centrum feestelijk geopend. Er was veel belangstelling. Zelfs de Commissaris van de Koningin, Houben, hief er het glas. Alle transacties worden daar centraal geregistreerd en vraag en aanbod zijn er via een databank in te zien. Bovendien worden er regelmatig goedbezochte informatie- en discussiebijeenkomsten georganiseerd.

Tijdelijk kunnen de druppels voor een gulden worden ingekocht. Naast fietsen kunnen hierdoor kleding, voedsel en rookwaren en telefoonkaarten in druppels worden afgerekend. In het eerste kwartaal van dit jaar werden zo al ruim 26 duizend druppels omgezet. Onder de aangesloten 200 leden, waarvan 45% asielzoeker is, vonden 249 transacties plaats. Als het aan de initiatiefnemers ligt, is dit nog maar het begin. Het zoeken is nu naar een aansluiting op meer geregelde arbeidsrelaties zonder dat opdrachtgevers de gelegenheid krijgen belasting en sociale premies te ontlopen.

Over de uitwerking van die dagelijkse praktische en meer principiŽle problemen heerst onder de groep van betrokken vrijwilligers een prettige spanning tussen realo's en fundi's. Maar zij vinden allen een veelvoud aan ongecontroleerde directe sociale contacten tussen mensen belangrijk. Contacten die de basis vormen voor zinvolle activiteiten, die kansen bieden op vriendschappen en een kennismaking met in Nederland heersende omgangsvor-men en gewoonten, op het leren van taal en cultuur, kortom kansen op het wegnemen van vooroordelen.

voet

 

 

Begin

Homepage

Euromarsen

E-Mail Webmaster