Blog

This is some blog description about this site

De Euromarsen 2015 naar Brussel. Internationale samenwerking moet meer dan ooit op de agenda

Pubblicato da Piet van der Lende
Piet van der Lende
Ik ben geboren in 1947 in Spanga. Na mijn middelbare schooltijd ben ik naar Amsterdam gegaan om te studeren en...
Utente è attualmente offline
il Venerdì, 25 Settembre 2015 in Nederland

Uit vier hoeken van Europa worden Euromarsen van sociale bewegingen en vakbondsgroepen naar Brussel gehouden om op 15 october 2015 de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden te omsingelen.
Vanuit Gibraltar in Spanje, vanuit Londen, uit Athene in Griekenland en vanuit Berlijn in Duitsland willen de actievoerders met deze marsen een debatruimte en een dialoog creeeren tussen de Europese volkeren om dan samen de contouren van een andere Europese Unie naar Brussel te brengen, open tegenover de wereld en gemaakt op basis van solidariteit.
Zie voor een verklaring van de actievoerders: http://www.andereuropa.org/manifest-van-de-euromarsen-2015/

De vraag is wat er in die debatruimte en dialogen moet gebeuren. Uit de verklaring van de actievoerders: Er is niets terecht gekomen van het democratisch, egalitair, sociaal, verenigd en vredevol Europa waar zo naar verlangd werd na de Tweede Wereldoorlog. De huidige toestand voor de burgers en volkeren van Europa biedt geen enkel perspectief.
We bevinden ons duidelijk in een sociale noodtoestand voor de burgers, en de democratie is ons te dierbaar om aan de markten over te laten. Het is al een hele tijd dat de regeringen zich ontwapend hebben tegenover de markten, onder luid applaus van de media. Wij roepen de Europese bevolking op tot burgerlijk verzet tegen de dictatuur van de banken. De tijd is gekomen dat burgers hun historische roeping opnemen om in opstand te komen tegen de tirannie van de minderheid, met de eis voor een andere Europese Unie die ten dienste staat van de mensen, en niet van de markten. Tot zover citaat.
De actievoerders lijken te streven naar het enig mogelijke antwoord: het ontstaan van een werkelijk Europese beweging van samenwerkende volkeren, die zich op Europees niveau verzetten tegen de neoliberale verdeel en heers politiek van de rechtse politici, banken, kortom de rijken en machtigen in Europa die met voorbijzien aan sociale, milieu en vredesbelangen hun positie willen handhaven en zich nog meer verrijken. Actievoerders, die op Europees niveau een herziening eisen van de Europese instellingen en haar beleid. Tegen een verdeel en heerspolitiek van migranten en vluchtelingen aan de ene zijde en andere werkenden en uitkeringsgerechtigden aan de andere zijde, een verdeling tussen en een eindeloze opdeling van mensen in subgroepen via allerlei regelingen en niet in de laatste plaats een verdeel en heerspolitiek langs nationale scheidslijnen.
 
Op verschillende discussielijsten is een discussie ontstaan over hoe nu verder na de akkoordverklaring van Griekenland met de eisen van de kapitaalbezitters voor de hervormingen lees: afbraak van hun samenleving in het belang van de rijken. Daarbij wordt der lans gebroken over de opstelling van Syriza, die zouden hebben gecapituleerd en de overwinning van Syriza in de recente verkiezingen zou daarom een nederlaag zijn. Maar wat moesten zij anders? De chantagepolitiek van de Troijka had hen bij uittreden uit de EU in ellende gestort, Griekenland was bij wijze van spreken economisch vernietigd, de fabrieken die er nu nog zijn zouden gesloten worden en Griekenland kan zijn producten niet kwijt als er nog iets geproduceerd wordt en ik ben geen voorstander van miljoenen hongerdoden waarbij wij met het hoofd fier omhoog kunnen zeggen: maar ons principiele verzet hebben wij gehandhaafd. Ook in Nederland begint onder steeds meer linkse mensen het besef op te komen: weg met de EU, we lossen het nationaal wel op, we doppen onze eigen boontjes, een ander Europa is onmogelijk. Volgens mij is een nationale oplossing onmogelijk geworden. Een land dat uit de EU treedt of nationaal verzet gaat plegen tegen de EU maatregelen treft hetzelfde lot als Griekenland. Ik denk dat als er bijvoorbeeld een sterke linkse stroming in Nederland zou komen, die zich volledig wil afwenden van de EU en die stroming zou haar standpunten (gedeeltelijk) kunnen doorzetten in regeringsbeleid, dat dan -als in andere Europese landen geen sterke linkse solidaire ant-Eu beweging bestaat met grote invloed- er verdeeldheid gaat ontstaan onder de nationale bevolking onder de druk die andere Europese landen -in handen van de kapitaalverschaffers- uitoefenen en men is dan gedwongen het dictaat van de kapitaalverschaffers te accepteren. Mijn mening is: een ander Europa en het streven daarnaar in een internationale, Europese beweging is de enige weg. De actievoerders die vooral vanuit Spanje naar Brussel komen lijken dat ook te beseffen. Daarbij moet een links Europees programma ontwikkeld worden van hoe wij Europa zien en de Europese samenwerking. Daarin is ook plaats voor een partij als Syriza, in mijn ogen. Is werkelijke samenwerking van links in Europa een utopie? Kunnen wij het nationalisme niet doorbreken? Heeft het geen zeggingskracht bij de mensen, omdat Europa een ver van mijn bed show is? Is het daarom een onpraktisch uitgangspunt als links aanhang en meer invloed wil verwerven? Het zal wel. Helaas is het in mijn ogen de enige mogelijkheid. Dus we kunnen het er beter over gaan hebben hoe we die knelpunten oplossen.
Met name op 16 en 17 oktober zal op tegentoppen in de schaduw van de EU-top veel over dit onderwerp worden gediscussieerd. Maar ook op andere internationale bijeenkomsten zoals de klimaattop in Parijs in december. Onder de rubriek actualiteiten staat het programma van de activiteiten in october.
 

Piet van der Lende

0 voti
Tags: Untagged
Ik ben geboren in 1947 in Spanga. Na mijn middelbare schooltijd ben ik naar Amsterdam gegaan om te studeren en daar woon ik nog steeds. Ik ben actief voor de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam.

Commenti

Per favore effettua il login in modo per voi di presentare osservazioni
RizVN LoginRizVN Follow Us
Follow us on FacebookFollow us on Twitter

Videos euromarchas 2015

Videos

Blog - Latest Post

Laurent Delavigne
1 post(s)
"Membre de la coordination des Marches Européennes,..."
Piet van der Lende
3 post(s)
"Ik ben geboren in 1947 in Spanga. Na mijn middelba..."

De opvattingen van Piketty

Posted on Sabato, 29 Novembre 2014

Die Partizipationsgesellschaft

Posted on Venerdì, 31 Gennaio 2014