Euromarsen
tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

 Euromarsen Nederland Archief Wat doet het Komitee Euromarsen? Geschiedenis van de Euromarsen Homepage

De sociale rechten in de vergrote Europese Unie

Voor solidariteit van sociale bewegingen in Oost en West

De Europese Unie breidt zich uit en beperkt de sociale rechten. Het netwerk van de Euromarsen tegen werkloosheid, bestaansonzekerheid en uitsluiting kan niet anders concluderen. De toetreding van tien nieuwe landen vergroot de interne markt en de concurrentie op die markt waarbij er vrije handel ontstaat zonder regels op sociaal gebied. Europa verandert zo in een vrijhandelszone. De invoering van een grondwet in Europa offert de sociale rechten op die na twee eeuwen strijd op het continent zijn verworven ten faveure van een sociale dumping door de verschillende landen, hetgeen leidt tot vreemdelingenhaat. Alleen de organisatie van een Europese sociale beweging en de massale mobilisatie van de bevolking, van mensen met vaste en losse contracten, van werklozen, maakt het mogelijk een andere toekomst op te bouwen.

De actieve solidariteit tussen de sociale bewegingen van de 14 en van de 10 wordt met de uitbreiding die op 1 mei 2004 is ingevoerd een pertinente noodzaak, voor een ander Europa, voor een andere wereld.

Piet Van der Lende (Vereniging Bijstandsbond, Amsterdam), Judith Dellheim (Euromärsche Deutschland), Marie-Paule Connan (Collectif belge des Euromarches), Ryszard Jan Dul (Comité des chômeurs de Po m é r anie), Bruno Drewski (chercheur à l’Institut national des langues et civilisations orientales), Georges Debunne (ancien secrétaire général de la FGTB, ancien président de la CES), Annick Coupé (secrétaire de l’Union syndicale G-10 Solidaires), Pierre Barge (secrétaire général de la FID H - AE), Eric Aragon (membre du groupe Élargissement-Est du Forum social européen), Ewa Hinka (Comité de chômeurs de Poméranie), Barbara Radziewicz (Comité des chômeurs de Mazurie), Eric Conroy (secrétaire général de l’INOU), Catalina Borrrero (Collectif des femmes de la CGT, Espagne), Sonia Mitralias (Marche mondiale des femmes), Kalle Kunas (président de l’ENU).

Gepubliceerd met financiele steun van de Europese Commissie.

Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de teksten. De Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de informatie die naar voren komt in deze publicatie.

19-20 maart 2004 / Brussel
Vereniging Bijstandsbond Amsterdam
Europese Marsen / Euromarches
European Marches against unemployment, job insecurity and exclusion
European Network of the Unemployed

  pdf

Agenda