Euromarsen
tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

 Euromarsen Nederland Archief Wat doet het Komitee Euromarsen? Geschiedenis van de Euromarsen Homepage

Verklaring van de Euromarsen tegen armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De burgers van Nederland hebben duidelijk tot uitdrukking gebracht dat zij geen neoliberale Europese grondwet willen, een grondwet die de bron van werkloosheid en misère zou zijn geworden. De afwijzing van deze grondwet geeft hoop aan de werklozen en mensen levend in armoede en bestaansonzekerheid. De hoop dat het nee tegen de neoliberale grondwet in Frankrijk en Nederland een omslag in de geschiedenis teweeg zal brengen die leidt tot een radicale heroriŽntatie in de Europese politiek. Een heroriŽntatie waarbij echt prioriteit wordt gegeven aan de sociale en mensenrechten van alle inwoners van Europa. Deze rechten hebben geen prioriteit in deze grondwet. Het proces van Lissabon en de afgewezen grondwet bevorderen bestaansonzekerheid, flexibiliteit en een onzeker leven in een maatschappij waar iedereen moet concurreren met iedereen. Wie geen waarde heeft voor de markt wordt in armoede gestort.

Wij hopen dat dit omslagpunt in de geschiedenis zal leiden tot een werkelijk delen van de rijkdommen in een maatschappij waar solidariteit en niet concurrentie voorop staat, zodat iedere man of vrouw een inkomen heeft dat hem of haar in staat stelt een waardig leven te leiden.

Reeds een tiental jaren trekken de leden van het Euromarsen netwerk door Europa, om het kwalijke beleid aan de orde te stellen van een Europees bestuur, dat door de neo-liberalen van links en rechts werd ingesteld buiten de instemming en betrokkenheid van de volkeren in Europa om. Maar ons protest ontmoette tot dusverre slechts minachting.

De Euromarsen zijn blij over dit resultaat: het zal vooral in de Europese Sociale Fora de pogingen versterken van degenen (mannen en vrouwen) die toewerken naar een Europese sociale beweging die in staat is om zowel in Oost als in West de strijd samen te brengen van de werkenden, de werklozen en de mensen levend in bestaansonzekerheid voor een ander Europa en voor een andere wereld.

Euromarsen