De actiegroep 'De lege portemonnees' in Gent en de gemeenschapstakenOp vrijdag 21 november ben ik op een 'trefdag' van de actiegroep 'De Lege Portemonnees' in Gent (België) geweest waar ik in een workshop heb gediscussieerd over de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en België wat betreft het werken met behoud van uitkering. De studiedag met verschillende workshops en inleidingen op de Hogeschool van Gent droeg als titel: 'Activering zoals het is. (Over)leven op de arbeidsmarkt'.

Lees meer: De actiegroep 'De lege portemonnees' in Gent en de gemeenschapstaken

‘Hoe vandaag armoede en werkloosheid bestrijden?’

Europese conferentie op 16 & 17 oktober 2010

De Europese Commissie riep 2010 uit tot ‘Europees jaar van de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting’. Werkloosheid en armoede stijgen echter. Steeds meer jobs zijn onzeker en onderbetaald. Een antwoord is nodig! We spreken af in Brussel op de vooravond van de jaarlijkse ‘Wereldarmoededag’.

16/10

- 11u Opening door Ricardo Petrella (UAB); Francine Mestrum (ULB) over de Europese ’2020 doelstellingen’.

- 13u ‘Europa werkloos & precair: de nieuwe situatie sinds de crisis’

- 15u30 ‘Werklozenbeweging op een nieuw spoor?’

17/10

- 10u ‘Conclusies: Assemblee van de werklozen, armen en precaire werknemers’.

An initiative of “Euromarches against unemployment, precarity and social exclusion”, i.s.m. BAPN, Chez Nous, Transform!, Jakob Moneta Stiftung e.a.

To prepare our meeting on 3 and 4 November 2009 in Brussels

Resolutie gestemd door het Europees Parlement op 9 oktober 2008 over de “Bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de EU”: resolutie

900 azielzoekers moeten de nacht op straat doorbrengen bij gebrek aan opvangplaatsen

In het nieuws de afgelopen week…

Dinsdag 10 november: “in het centrum van Brussel wordt Jeroen Peeters door de eigenaar (het OCMW) uit het huis gezet dat hij eigenhandig had opgeknapt na jarenlange leegstand”. Donderdag 12 november: “in Etterbeek laat de burgemeester 13 mensen van het Collectief 506 op straat zetten”. Dezelfde dag: “Het Brussels Observatorium van de Armoede onthult dat er in 2008 in het Brussels Gewest welgeteld 12 (!) sociale woningen zijn bijgekomen, terwijl er vandaag 32.000 gezinnen op de wachtlijst staan”. Vrijdag 13 november: “900 azielzoekers moeten de nacht op straat doorbrengen bij gebrek aan opvangplaatsen”.

Lees meer: 900 azielzoekers moeten de nacht op straat doorbrengen bij gebrek aan opvangplaatsen

RizVN LoginRizVN Follow Us
Follow us on FacebookFollow us on Twitter

Videos euromarchas 2015

Videos