Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Search in content
Post Type Selectors

Manifestatie Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting aan de vooravond van de Europese verkiezingen

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 26 mei organiseren het Europees netwerk van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, waarvan de Bijstandsbond deel uitmaakt en de Movement Nationale de Chomeurs et Precaires (MNCP) uit Frankrijk een manifestatie in Straatsburg op donderdag 9 mei 2019. De manifestatie wordt gehouden van 14.00 uur – 17.00 uur.

De organisatie is mede in handen van een vereniging uit de grensstreek bij Mulhouse die actief is in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. De  manif estatie is in het ‘Maison des Associations'(Vakbondshuis) in Straatsburg.Kandidaten voor het Europees parlement uit de regio maar ook uit andere landen zullen worden uitgenoedigd te komen spreken.

Ter voorbereiding van het debat stellen de organiserende groepen vragen op die moeten gelden als inleiding op de debatten. Daarna komen de kandidaten aan het woord waarbij ze de vragen moeten beantwoorden. Daarna is er discussie met het publiek in de zaal die een inbreng van werklozen en andere mensen die in armoede leven mogelijk maakt. 

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen hebben de Euromarsen de volgende verklaring opgesteld:

Aan de kandidaten voor de Europese verkiezingen

Massale werkloosheid, banen zonder goede arbeidsvoorwaarden, armoede en uitsluiting moeten bestreden worden!

Antwoord van de Europese Unie: bezuinigingen, bevordering van bestaansonzekerheid, schijnzelfstandigheid, sancties, onderdrukking.

Zestig jaar na het begin van wat later de Europese Unie zou worden, twintig jaar na invoering van de euro. De Europese instituties hebben een neoliberale economische politiek uitgevoerd in alle staten met als algemene situatie loonsverlagingen, bestaansonzekerheid, bezuinigingen ten laste van de grote meerderheid van de bevolking, kortingen en sancties voor degenen die werkloos zijn.

Geconfronteerd met een globalisering, die uitsluiten de allerrijksten ten goede komt, denken wij desondanks, dat de loop van de dingen omgekeerd kan worden, dat de neoliberale uitbuiting beëindigd kan worden, en dat alles, wat tot de verarming van de uitgebuitenen en plundering van de planeet leidt gestopt kan worden.

De actuele mobilisaties in de wereld, inclusief Europa, zoals nu juist in Frankrijk, tonen: ondanks een groeiende onderdrukking en berusting, zijn regeringen van autoritaire stromingen tot aan fascisme toe niet onvermijdelijk.

Voor een fundamentele omvorming van de Europese instituties

We kunnen de ontwikkeling niet veranderen zonder het fundamenteel problematiseren van de heersende instituties die ons zowel Europees als nationaal regeren. Een fundamentele verandering hangt niet alleen af van de werklozen en de andere mensen die in armoede leven, maar zij zullen, evenals anderen, aanwezig moeten zijn overal waar over de actuele ontwikkelingen en de toekomst besloten wordt.

Wij willen een sociaal Europa gebaseerd op een fundamenteel respect voor de sociale rechten.

– Het recht op werk, rechtvaardig arbeidsrecht en het recht op waardige arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Recht op een Europees minimumloon en tegen precaire arbeid en gedwongen deeltijd arbeid.

– Voldoende middelen om te leven die tot bestaanszekerheid leiden en niet tot overleven. Ieder individu heeft recht op een minimuminkomen, gedefinieerd op Europees niveau dat gerelateerd is aan de rijkdom van het land waarin hij of zij leeft.

– Het recht op huisvesting en een goede woonomgeving. Algemene voorzieningen zoals het water moeten worden erkend als publieksvoorzieningen die niet aan marktwerking worden overgelaten.

 – Het recht op publieke voorzieningen bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, het onderwijs, de cultuur.

– De rechten van de familie, de kinderen en gehandicapten, en bejaarden.

– het recht op gezonde voeding en een schone leefomgeving.

Deze rechten betreffen iedereen zonder onderscheid van geslacht, de huidskleur of land van herkomst gepaard gaande met volledige reis en bewegingsvrijheid en vrijheid om ergens te verblijven. 

Hoe?

Er zullen geen duurzame oplossingen zijn voor de crises die wij meemaken zonder de vervulling van deze eisen, die wij al jaren stellen. Sociale gerechtigheid zal er niet komen zonder rechtvaardigheid op het gebied van belastingen, zonder rechtvaardigheid op het gebied van belastingen, zonder herverdeling van de rijkdom, zonder de kwijtschelding van illegitieme schulden.

Tegelijkertijd zal er ook geen oplossing komen zonder een ware ecologische omwenteling om de klimaatveranderingen tegemoet te treden. Een omwenteling overigens,  die miljoenen arbeidsplaatsen tot stand zou brengen. 

Coördinatie van de Europese Marsen

27-01-2019