Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Search in content
Post Type Selectors

Euromarsen 2015- Euromarchas2015

Euromarsen 2015- Euromarchas2015

Het netwerk van de ‘Europese marsen tegen werkloosheid, precariteit en sociale uitsluiting’ ondersteunt de ‘Euromarchas2015’ en neemt daaraan deel. Het initiatief voor de ‘Euromarchas2015’ is genomen door Spaanse organisaties. De ‘Euromarchas2015’ vertrekt begin october in Gibraltar en verschillende marsen komen samen in Brussel op 15, 16 en 17 october. 

Het hoofddoel van deze marsen is de strijd tegen de bezuinigingspolitiek die met extreem geweld wordt doorgezet zoals we zullen gaan zien in Griekenland. Deze politiek richt zich in de eerste plaats tegen de werklozen, de mensen die een precair leven leiden, de armen, de daklozen, de mensen zonder verblijfsvergunning. Meer dan 100 miljoen mensen leven vandaag de dag in de Europese Unie beneden de armoedegrens. Dit moet ophouden: Oxi! Basta! Genoeg!

Tegelijkertijd stellen wij ons teweer tegen al degenen, die de werklozen, de mensen die in precariteit leven en de armen willen opzetten tegen de mensen die hun land ontvluchten als gevolg van oorlog en misere. Alleen de grootst mogelijke solidariteit maakt het de verschillende groepen mogelijk weerstand te bieden aan degenen die ons willen verdelen om hun politiek van oorlog en bezuinigingen beter te kunnen doorvoeren.

Meer dan ooit is de strijd tegen werkloosheid, precariteit en sociale uitsluiting actueel. Laten we met elkaar mobiliseren voor sociale standaarden op Europees niveau en voor universele sociale rechten. Laten we voor iedereen een minimuminkomen eisen dat het mogelijk maakt waardig te leven en laten we strijden voor werkgelegenheid die maatschappelijk nuttig is.

Ziedaar waarom wij vandaag doorgaan met marcheren, samen met hen, die nadenken over en ageren voor werkelijke alternatieven voor de bezuinigingspolitiek van de Europese Instituties en het IMF. Laten we ons voegen bij de ‘Euromarchas2015’ tot en met de grote manifestatie tegen de bezuinigingen en de verarming op 17 october in Brussel.

Keulen, coordinatie van de Europese Marsen, 27/09/2015

www.ox15.eu